Uz sākumlapu | Informācija

Sabiedriskā viedokļa pētīšanas sistēma JAMAJO

 
 
Jautājumi Bieži uzdotie jautājumi
Sistēma satur jautājumus, uz kuriem var atbildēt izvēloties vienu no piedāvātiem (parasti, ne vairāk ka no desmitiem) atbildes variantiem. Ja Jūs uzskatat, ka neder neviens no variantiem, vai pat jautājuma pastavēšana sistēmā nav vēlama, Jūs varat izvēlēties atbilstošo (pēdējo) atbildes variantu. "Slikti" jautājumi ar laiku tiks dzēsti no sistēmas, vai tiks aizvietoti ar pareizākiem. Jautājumi ir sadalīti tēmatiskās grupās. Viens un tas pats jautājums var ietilpst vairākās grupās.

Raksti

Lai Jūs varētu saņemt papildus informāciju par Jūs interesējošiem jautājumiem, ir paredzēta rakstu publicēšanas sistēma. Rakstus pa jautājuma tēmu (ja tādas ir) var izlasīt, aizejot pēc norādes "Raksti pa tēmu" uz jautājuma lappuses. Turpat Jus varat piedavāt jaunu rakstu publicēšanai.

Komentāri

Reģistrēti lietotāji var darīt komentārus. Rakstiet kas jums patīk, ko, pēc Jūsu domam, varētu uzlabot.

Reģistrācija

Lai apgrūtinātu aptauju rezultātu grozīšanu viena cilvēka vairākkārtējas atbildes uz vienu un to pašu jautājumu ceļā, un nepareizas sistēmas pielietošanas profilaksei, ir paredzēta dalībnieku reģistācija. Reģistrācijai pietiek uzrādīt vārdu. Parasti neizdodas piereģistrēties vairākas reizes no viena datora. Ja dalībnieka darbība kaitē sistēmai, viņš tiek brīdināts, vai tiek izslēgts no sistēmas lietotāju skaita.

Piereģistrētie lietotāji papildus var:

Jauni jautājumi

Reģistrēts dalībnieks var piedavāt jebkuru jautājumu sistēmas papildināšanai. Ja jautājums tiks novertēts ka interesants, tas tiks pielikts. Tātad, pastāv cenzūra, kura tiks atcelta tikai sistēmas attistības gaitā.

Statistika

Atbildes tiek uzskaitītas, un katram jautājumam vienmēr var redzēt cik atbilžu saņemts kopā, ta arī atsevišíi pēc atbilžu variantiem. Dalībniekiem ar paroles pieeju statistika tiek saskaitama atsevišíi šī statistikas kvalitāte ir augstāka, jo paroles pieeja, atšíirībā no vienkaršas reģistrācijas, ne saista katru balsu ar Interneta iekārtas numuru. Tātad, cilvēks, kura rīcība ir vairākas interneta iekārtas (piemēram, lielas kompanijas īpašnieks, vai sistēmas administrātors) nevar pielikt statistikai vairākus balsus, kuri neatbilst reālo cilvēku viedokliem. No otras puses, paroles pieeja noņem ierobežojumus cilvēkiem, kuru kopējā rīcība ir tikai viena Interneta iekārta (viens dators uz visiem, dinamīskā adreses piešíiršana pieslēdzoties tīklam u.t.t.). Saņemot paroles pieeju, katrs no viņiem var, atšíirība no vienkaršas reģistrācijas, izteikt savo privato viedokļi un neuztraukties, ka kaut kas no koplietotājiem pārklās viņa viedokļi ar savejo un tādā veidā sagrozīs statistiku.

Dalībnieks, kuram ir paroles pieeja, var redzēt gan pirmo, gan otro statistiku atkarībā no ta, ienāk viņš sistēmā ar paroli vai bez.

Anketa

Reģistrēts lietotājs var zināmā mērā pielagot sistēmu savam vajadzībam. šim nolukam paredzēta lappuse "Anketa". Pašlaik dalībnieks var nomainīt savu vārdu. Dalībnieks ar paroles pieeju papildus var nomainīt paroli.

Protesti

Sistēma sadarbojas ar sabiedriski-politisko kustību TAUTAS BALSS. Jebkurš apmeklētājs var piedalīties protesta akcijās un par kļūt par to iniciātoru.

Lai piedalītos protesta akcijā, protestu lapā jāizvēlās Jūs interesējošo punktu, izdrukāt parakstu vākšanas blanku, savākt parakstus (principā - pietiek ar vienu - ar Jūsu parakstu, bet jo vairāk, jo labāk) un nodot blanku ar parakstiem centralizētāi uzskaitei.

Blankā vasas ailes ir obligātas aizpildīšanai.

Aizpildītā blanka nodošanu centralizētai uzskaitei veic tieši parakstu vācejs. Par nodošanas vietu un laiku var sarunāt, uzrakstot pēc adreses snar@jamajo.lv.

Lai kļūtu par jaunas protesta akcijas iniciātoru, jāuzraksta pret ko Jūs vēlētos protestēt uz adresi snar@jamajo.lv.

Ja kādas protesta akcijas ietvaros tiks savāktas vairāk par 10000 parakstu, šie paraksti tiks nodoti Latvijas republikas ministru prezidentam.

Perspektīvas

Pašreizēja reģistrācijas sistēma nav ideāla, un, ja projekts kļus pietiekoši populārs, tā noteikti būs uzlabota. Tā, piemēram, varēs uztaisīt paroles pieeju. Bet tam ir nepieciešama dalībnieka personības identifikācija. Reģistrēt paroles pieejai tiek plānots uz personību apliecinošo dokumentu pamata. Būs pietiekoši piegadāt pases pamatlapas kserokopiju.Tāda reģistrācija sāksies kad tiks saņemti 100 balsi "par" atbildēs uz attiecīgo grupas "Dalībnieki" jautājumu.

Dalībnieki, kuriem ir paroles pieeja, perspektīvā dabūs jaunas interesantas iespējas. Piemēram:

Bet galvenais, ko tie saņems, un saņems uzreiz ir informācijas kvalitāte. Ar paroli reģistrēto lietotāju viedokļu statistiku ir gandrīz neiespējams falsificēt.

Sistēmas attistības gaitā tiek plānots arī nodrošināt:


Uz sākumlapu | Informācija Rambler's
Top100
Rambler's Top100