Uz sākumlapu | Informācija

Par psihes bojāšanu

Praktiski visās zemēs ir likumi, kas cilvēkus aizsargā no miesas bojājumu izdarīšanas. Manuprāt, tas ir taisnīgi un vērtīgi. Diemžēl, ne šie, ne citi likumi parasti nav vērsti pret agresiju cilvēka psihei.

Kas notiek, ja slimnīcā nokļūst cilvēks ar lauztu kāju? Ārstu pienākums par to ziņot policijai, jo trauma var būt kriminogēna. Policijas pienākums savākt informāciju un, ja ir pietiekoši daudz pierādījumu, ierosināt krimināllietu un veikt rūpīgu izmeklēšanu. Tas darīts tāpēc, ka krimināllikumā ir pants, kas paredz sodu par miesas bojājumu izdarīšanu.

Likuma par psihes bojāšanu nav. Cilvēks nokļūst psihiatriskajā dziednīcā - un neviens neuztraucas par to, vai pats "sajucis", vai kāds "palīdzējis".

Ja vēl problēma ierobežotos vienīgi psihiski smagu slimnieku lokā, bet tas ne tuvu tā nav. Ik dienas milzums ļaužu gūst ne tik smagus psihes bojājumus. Pirmkārt, no masu saziņas līdzekļiem. Viltus reklāma, melīgi politiķu paziņojumi, jebkura, pat vismazākā nepatiesība - tas ir bojājums cilvēka psihei, kuru izdevies apmānīt. Tāpat kā cilvēks ar lauztu kāju nevar pilnvērtīgi pārvietoties, arī piemānīts cilvēks nespēj efektīvi darboties noteiktā situācijā.

Kļūdās tie, kas uzskata - sak, noticēja, pievīlās - pats vainīgs. Pilnīga patvaļa radījusi veselu melu un viltības industriju. Lai piemānītu ļaudis un tādējādi gūtu maksimālu labumu, jau sen gatavo attiecīgus speciālistus, veic pētījumus un izstrādā speciālas tehnoloģijas, kurās ietverta arī tieša iedarbība uz cilvēka zemapziņu. Tieša iedarbība uz zemapziņu, apejot apziņu! No tādas ietekmes pats gudrākais cilvēks ir pilnīgi neaizsargāts - viņš vienkārši nepamana (vai arī uzreiz nepamana), ka meli, sveša griba iespiežas un kļūst par daļu no tā, pēc kā viņš vadās savā rīcībā un lēmumos.

Tāpēc uzskatu, ka jāpapildina krimināllikums ar pantu par kaitējuma nodarīšanu psihei. Tas nepavisam nav sarežģīti. Ir taču jau noslīpēti panti par miesas bojājumiem. Šo struktūru var gandrīz pilnīgi pārņemt, izstrādājot jaunus pantus.

Tas īpaši svarīgi, ja mēs turam godā tā saucamās "demokrātiskās vērtības". Uzskatu, ka demokrātija, tautas vara, iekārta ir tikai formāla, ja svarīgākos lēmumus balsojot pieņem cilvēki, kas nav aizsargāti pret psihes bojāšanu, kas pakļauti visāda veida manipulācijām.


Autors: Ēriks Snarskis
Tulkoja: Ausma Ābele
Uz sākumlapu | Informācija Rambler's
Top100
Rambler's Top100